dobrostan

Wspieramy dobre akcje i idee

Dobrostan to pomysł na wsparcie dla każdego, kto tylko zgłosi taką potrzebę. Joanna i Magda Pracują w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jako pedagodzy. Podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniu prowadzonym w Simontonowskim Instytucie Zdrowia w Krakowie. Na obecnym etapie, chcą zrealizować zajęcia warsztatowe pod superwizją. Swoje działania kierują do pacjentów onkologicznych oraz osób wspierających. Zdecydowały utworzyć i prowadzić grupę wsparcia, której działania będzą opierać na terapii Simontonowskiej.

Program ten przeznaczony jest dla pacjentów chorujących przewlekle i ich najbliższych. Celem jest: poprawa funkcjonowania emocjonalnego pacjenta, wzrost zaangażowania w proces leczenia i poprawa komunikacji z otoczeniem. Terapia Simontonowska jest uzupełnieniem terapii medycznej, nie gwarantuje wyleczenia, ale pomaga radzić sobie z kryzysem choroby na każdym jej etapie. Uczymy stosowania w życiu umiejętności zdrowienia, takich jak: świadomego oddechu, wdzięczności, odpoczynku bez osądu, pracy z wyobraźnią i przekonaniami,  nieuwarunkowanego śmiechu i czynności witalnych – dających poczucie radości.

Komentarze zostały wyłączone.